Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa PARP

Dariusz Szewczyk urodził się 2 maja 1958 r. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i uzyskał tytuł Master of Business Administration na University of Maryland w Stanach Zjednoczonych.
Od początku lat 90. jest zaangażowany w tematykę wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę na linii biznesu i nauki, a także implementację przedakcesyjnych i poakcesyjnych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Od 2002 r. nieprzerwanie sprawuje stanowisko Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W PARP jest przede wszystkim odpowiedzialny za realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego realizowane są zarówno działania związane z rozbudową lokalnej infrastruktury, jak również wzmacnianiem potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i internacjonalizacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>